En Uygun Teklifi Veriyoruz !

Artan Mali Sorumluluk Sigortası Nedir ?

Artan Mali Sorumluluk Sigortası Nedir?

Artan Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta şekli üçüncü şahıslara karşı Artan Mali Sorumluluk Sigortası sigortalının kendisinin, yanında çalışanların, aile çevresinin ve aile üyelerinin üçüncü şahıslara verecekleri maddi ve bedeni zararların poliçede belirtilen limitler tutarınca ödenmesidir.Montaj All Risks SigortasıBazı işlerin yapılma şekli ve kapsamı yüksek risk içermektedir. Bu neden ile Sosyal Sigortalar Kurumunda iş yeri tanımları içinde işin risk dereceleri vardır. Aynı şeklide bazı yüksek risk taşıyan iş urupları için kanunun emir ettiği Artan Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmaları zorunludur.  Bu sigorta ile ölüm, sakatlanma ve tedavi masraflarının tamamının ödenmesi, hakkınızda açılacak tazminatların bir kısmının kusura göre karşılanması mümkündür.

Bu sigortanın yani Artan Mali Sorumluluk Sigortası kapsamları şunlarıdır. İşveren sorumluluk sigortası ile yüksek risk gurubunda iş yapıp işçi çalıştıran işveren işçiye veya üçüncü şahıslara vereceği zararlara karşı kendini teminat altına alır. İşveren diler ilse ek madde ile işçisinin mesleki hastalığını da kapsam içine dahil edebilir. Normalde bu sigortalarda meslek hastalıkları kapsam dışıdır. Bu sigorta kapsamına ticari veya özel bina asansörleri de alınabilir. Asansör nedeni ile üçüncü şahısların karşılaşacağı zararların teminat altına alınması sağlanır. Bezin istasyonlarının, likit gaz üretici ve satıcıların, yangın riski olan mal üreticilerinin, patlayıcı maddeler üretenlerin, ithal eden veya taşıyanların bu sigortayı yaptırmaları şarttır. Ayrıca hekimler özellikle özel muayene hane çalıştıranlar son dönemde bu sigortayı yaptırmaktadır. 1219 sayılı kanunun ek 12. Maddesi gereği poliçede belirtilen mesleki faaliyetini yerine getirirken, poliçe süreci içinde meydana gelen bir olayın sonucu doğan sorumluluk hükümleri gereği tazmini sözleşme süresi içinde veya sonrasında talep edilen zararları bu sigorta kapsamında öder. Ya da sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı olacak talepleri,  Bu talep ile yapılan yargılama giderlerini de öder.