En Uygun Teklifi Veriyoruz !

Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Nedir?

Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

Karayolları Kanunu yolcu ve yük taşımacılığı yapan firmaların minibüs, otobüs, tır, ağır iş makineleri gibi araçların trafikte seyir edebilmesi için Zorunlu Karayolu Taşımacılık ve Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmasını şart koşmaktadır.İnşaat All Risks Sigortası4925 sayılı karayolu taşımacılığı kanununa göre motorlu taşıtta seyahat eden yolcuların kalkış ve varış noktası arasında seyahat ederken geçen süre içinde her hangi bir kaza sonucu bedeni bir hasara maruz kalmaları durumunda yapılan poliçe limiti tutarınca ödeme yapılmasını zorunlu kılar. Sigorta yani için Zorunlu Karayolu Taşımacılık ve Mali Sorumluluk Sigortası hem yükümlülükleri açısından hem de sigortalının haksız taleplere maruz kalmasını engellemek açısından önemlidir.

İlgili kanun ile yaptırılan Zorunlu Karayolu Taşımacılık ve Mali Sorumluluk Sigortası kapsamı Hazine müsteşarlığı tarafından belirlenen ve üst sınırı serbest bırakılan miktarlar çerçevesinde, Ölüm teminatı, Sakatlık teminatı, Tedavi giderleri teminatı başlığı ve ilgili poliçenin belirlediği kapsamlar dahilinde ödenir. Eğer sigortalının kazaya ilişkin bir kusur veya aracın bir arızası yok ise bu takdirde vefat söz konusu olsa bile durum kapsam dışı olarak değerlendirilir ve ödeme yapılmaz. Ancak kazada bir kusur oranı var ise veya kazanın olması anında zarar görenin kusuru var ise belirli bir indirim ile ödeme yapılır.  Bu sigorta sigortalıdan istenecek tazminat taleplerini, sigortalının eylemlerinden sorumlu tutulduğu diğer kişiler ile biletsiz yolcuları, yolcuların bagaj, eşya vs için talep edecekleri maddi manevi tazminatları, çalınma veya gasp ile uğranılan zararı, savaş, isyan askeri faaliyetlerde uğranılacak zararları kapsamaz. Ayrıca nükleer, biyolojik saldırı zararları, grev, lokavt zararları, terörist eylem zararları, cürüm ve öldürmeye teşebbüs zararları, deprem, sel, yer kayması, çığ gibi doğal afet zararlarını kapsamaktadır.