En Uygun Teklifi Veriyoruz !

Kobi Paket Sigortası Nedir ve Neleri Kapsar?

Kobi Paket Sigortası Nedir ve Neleri Kapsar?

Kobi Paket Sigortası

Kobi kabaca 50 veya daha az iş görenin çalıştığı üretim, imalat ve hizmet merkezli küçük orta ölçekli kuruluşlara denmektedir. Ekonomin can damarı olan bu işletmelerde üretim devamlılığının sağlanması için fabrikanın, mağazanın veya tesisin bulunduğu yerin zorunlu deprem sigortası dışında içinde pek çok özel durumu kapsayan Kobi Paket sigortası ile küçük ve orta ölçekli işverenlerin kendilerini, iş yerlerini, makine ve demirbaşlarını, çalışanlarını teminat altına alırlar.Yurtdışı Eğitim Sigortasıİş yerinde yangın çıkması,  iş yerine yıldırım düşmesi, İş yeri içinde dahili su baskını, genel sel baskınları, toprak kaymaları, oğlan üstü fırtınalar neticesinde iş yerinizin ağır hasar görmesi, terör eylemleri ve sokak olaylarının işyerinize hasar vermesi Kobi Paket sigortası temel konularıdır. Bununla beraber aynı kapsamda grev ve lokavt süresince işyerinize verilen zararlar, hırsızlık sonucu meydana gelen kayıplar ve zararlar, komşularınıza veya kiracı iseniz mal sahibinize karşı maddi manevi zarar ile kira zararının karşılanması ödemesi yapılır. Ek olarak hasardan sonra iş yeri değişikliğine ilişkin masraflarının karşılanması, eğer gerekiyor ise geçici adres nakli hizmetinin alınması, cam kırılması, işin durması sonucu olan zarar ile hasar sonrası enkaz kaldırma giderleri bu kapsamda ödenir.

İsteğe bağlı olmak ile beraber Kobi Paket sigortası Kobi? nin yapısına ve ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilebilir. Örneğin taşınan para sigortası ile iş yerinin taşınama sürecindeki tüm masrafları ve personel dahil tüm giderleri, Çalışanınızın sizi suistimal etmesi neticesi doğan hasarların ödenmesi için emniyeti suistimal sigortası, İş yeri sahibine ve çalışanlara ferdi kaza ve artan mali sorumluluk sigortaları, elektronik özel cihaz, donanım ve makinelerin sigortası ile genişletilebilir.  Ayrıca üretilen emtianın sürekli nakli söz konusu nakliyat sigortası, iş yeri büyütülürken veya hasardan sonra geçici inşat, ek bina, montaj ve tüm riskler sigortaları yaptırabilir. İlave olarak su, elektrik tesisatı, cam, hukusal koruma, sağlık hizmetlerinin tümünün alınması gibi sigortalarda alınabilir.