En Uygun Teklifi Veriyoruz !

Eğitim Kurumları Paket Sigortası Nedir?

Eğitim Kurumları Paket Sigortası Nedir?

Eğitim Kurumları Paket Sigortası

Okul, kreş, ana okulları, orta öğretim kurumları ve üniversiteler ile bu kurumların kampus, ek bina ve yapıları sigortacılık anlamında risk guruplarındandır. Bu sebepten Eğitim Kurumları Paket sigortası ile işverenlerin hem kendilerini, iş yerlerini, demirbaşlarını, çalışanlarını teminat altına alan güvenilir bir pakettir.

Kaza riskleri bakımından eğitim kurumlarında Eğitim Kurumları Paket sigortası ile azaltırken başta yangın sigortası, mali sorumluluklar ve diğer sorumluluklara ait teminatları içeren sigortalar ile birlikte bir paket sigorta satın alınmış demektir. İlk olarak yangın, sel, yıldırım düşmesi, dolu yağması, doğalgaz patlamaları, kasa hırsızlığı ve kasa içeriği hırssızlıklarına karşı kurumu sigortalar. Su baskınlarını, toprak kayması, sokak eylemleri veya terör hareketleri sonucu meydana olan zararlar, enkaz kaldırma masrafları, cam kırılması sigortası da paketinin içeriğidir.

Teminatları maksimum kılmak için Eğitim Kurumları Paket sigortası maili sorumluluklara ait sigorta paketleri, kiracı ve komşuluk mali sorumlulukları, kira kaybı sigortası, alternatif iş yeri masrafları, iş durması gelir kaybı sigortası pakete konmalıdır.  Eğer kurum yeniden yapılıyorsa sabit tesisat ve yeni yatırım teminatı, dolu yağışının vereceği hasarlar, doktor ve ambulans gönderimi,  sabit faturaların, iş yeri giderlerinin ödenmesi, vefat işlemleri, tıbbi destek ve danışmanlık hizmetleri pakete katılabilir. Alış verişte olan 3. şahıslara karşı mali sorumluluk, kendisi ve çalışanları için kaza sigortası, zorunlu mali sorumluluk sigortaları, emniyeti suistimal sigortaları da isteğe bağlı ilave edilerek sigortalılığın kapsamı olabildiğince genişletilmelidir.