En Uygun Teklifi Veriyoruz !

Sağlık Kurumları Paket Sigortası?

Sağlık Kurumları Paket Sigortası?

Sağlık Kurumları Paket Sigortası

Hastahane, poliklinik, klinik, muayenehane ve laboratuarları tek bir poliçe ile güvece altına alan Sağlık Kurumları Paket sigortası ile işverenlerin kendilerini, iş yerlerini, demirbaşlarını, çalışanlarını teminat altına alınmasını sağlar.

Hasta haneler donanımları ve hizmetleri ile yüksek risk altında olan kurumlar olup Sağlık Kurumları Paket sigortası ile bu risk azaltırken yangın sigortası, mali sorumluluklar ve teminatları içeren sigortalar ile birlikte bir paket sigorta alınarak sorun çözülmüş olur. Yangın, sel, yıldırım düşmesi, dolu yağması, doğalgaz patlamaları, kasa hırsızlığı ve kasa içeriği hırssızlıklarına dayalı hasarlar sigortanın ana kapsamıdır. Hırsızlık, su baskınlarını, sokak eylemleri veya terör hareketleri sonucu meydana

Sigorta teminatını arttırmak için Sağlık Kurumları Paket sigortası kapsamına maili sorumluluklara ait sigorta paketleri mutlaka koyulur. Bunlar kiracı ve komşuluk mali sorumlulukları, kira kaybı sigortası, alternatif iş yeri masrafları, iş durması gelir kaybı sigortası, enflasyona karşı koruma sigortası inşaat işleri masraflarının tazmini, yeniden yapılıyorsa sabit tesisat ve yeni yatırım teminatı, dolu yağışının vereceği hasarlar, doktor ve ambulans gönderimi,  sabit faturaların ödenmesidir.  Beraberinde bir yılı geçmemek şartı ile iş yeri giderlerinin ödenmesi, vefat işlemlerinin yapılması, tedavi gören 3. şahıslara karşı gerek hastaneyi gerek hekimleri koruyan mali sorumluluk sigortası, yardımcı personel olarak çalışanlarınız için kaza sigortası, zorunlu mali sorumluluk sigortaları ile hem çalışan hem kendinizin sigortalanması sağlanabilir. Buna ilave olarak emniyeti suistimal sigortası ile hem hastalarınız hem de çalışanlarınız koruma altına alınabilir.