En Uygun Teklifi Veriyoruz !

Market Paket Sigortası Nedir?

Market Paket Sigortası Nedir?

Market Paket Sigortası

Toplu alışveriş yerleri ve marketler kazaya, yangına, patlamalara, can ve mal kaybına neden olan her türlü arıza kaynaklı konulara açık yerlerdir. Bu nenden ile Market Paket sigortası ile işverenlerin kendilerini, iş yerlerini, demirbaşlarını, çalışanlarını teminat altına almaları sağlanır.

Marketlerdeki kaza ve hasar riskini Market Paket sigortası ile azaltırken yangın sigortası, mali sorumluluklar ve diğer teminatları içeren sigortalar ile birlikte bir paket sigorta alınmış olur. Bu paket ilk olarak yangın, sel, yıldırım düşmesi, dolu yağması, doğalgaz patlamaları, kasa hırsızlığı ve kasa içeriği hırssızlıklarına dayalı hasarları ihtiva eder. Su baskınlarını, fırtına, duman, kara ve hava taşıtlarının meydana getireceği çarpma veya patlamaları, toprak kayması, sokak eylemleri veya terör hareketleri sonucu meydana olan zararlar, enkaz kaldırma masrafları, cam kırılması sigortası da paketin doğal kapsamındadır.

Teminatları arttırmak açısından Market Paket sigortası kapsamına maili sorumluluklara ait sigorta paketleri mutlaka konmalıdır. Bunlar kiracı ve komşuluk mali sorumlulukları, kira kaybı sigortası, alternatif iş yeri masrafları, iş durması gelir kaybı sigortası, enflasyona karşı koruma sigortası inşaat işleri masraflarının tazmini, raf ve vitrinlerin tazmini, eğer gerekiyor ise adres nakli sigortası ilave edilebilir. Bunun yanında eğer market yeniden yapılıyorsa sabit tesisat ve yeni yatırım teminatı, dolu yağışının vereceği hasarlar, doktor ve ambulans gönderimi,  sabit faturaların, iş yeri giderlerinin ödenmesi, vefat işlemleri, tıbbi destek ve danışmanlık hizmetleri pakete katılabilir. Alış verişte olan 3. şahıslara karşı mali sorumluluk, kendisi ve çalışanları için kaza sigortası, zorunlu mali sorumluluk sigortaları, emniyeti suistimal sigortaları da isteğe bağlı ilave edilerek sigortalılığın kapsamı maksimum yapılabilir.