En Uygun Teklifi Veriyoruz !

Plaza Paket Sigortası Nedir?

Plaza Paket Sigortası Nedir?

Plaza Paket Sigortası

Oto plazalar, oto galerilerin tek poliçe ile koruma altına alınmasını sağlayan Plaza Paket sigortası ile işverenlerin kendilerini, iş yerlerini, demirbaşlarını, çalışanlarını teminat altına alırlar. 

Bu bakımdan Plaza Paket sigortası klasik yangın sigortası, mali sorumluluklar ve diğer teminatları içeren sigortalar ile birlikte sigortalanırlar. Bu paket ilk olarak yangın, sel, yıldırım düşmesi, dolu yağması, doğalgaz patlamaları, kasa hırsızlığı ve kasa içeriği hırssızlıklarına dayalı hasarları konu eder. Su baskınlarını, fırtına, duman, kara ve hava taşıtlarının meydana getireceği çarpma veya patlamaları, torak kayması, kar ağırlığı sonucu oluşan hasarlar, çığ düşmesi, grev ve lokavt sırasındaki kırma dökme saldırı hasarlarını da içermektedir. Ayrıca Sokak eylemleri veya terör hareketleri sonucu meydana olan zararlar, enkaz kaldırma masrafları, cam kırılması sigortası da pakete katılabilir.

Diğer bağlı teminatlar bakımından Plaza Paket sigortası kapsamına maili sorumluluklara ait sigorta paketleri mutlaka konmalıdır. Bunlar kiracı ve komşuluk mali sorumlulukları, kira kaybı sigortası, alternatif iş yeri masrafları, iş durması gelir kaybı sigortası, enflasyona karşı koruma sigortası yapılabilir. Tüm inşaat işleri masraflarının tazmini, raf ve vitrinlerin tazmini, eğer gerekiyor ise adres nakli sigortası, sabit tesisat ve yeni yatırım teminatı, dolu yağışının vereceği hasarlar, doktor ve ambulans gönderimi,  sabit faturaların, iş yeri giderlerinin ödenmesi, vefat işlemleri, tıbbi destek ve danışmanlık hizmetleri alınabilir. 3, şahıslara karşı mali sorumluluk, kendisi ve çalışanları için kaza sigortası, zorunlu mali sorumluluk sigortaları, emniyeti suistimal sigortaları da isteğe bağlı ilave edilerek sigortalılığın kapsamı genişletilebilir.