En Uygun Teklifi Veriyoruz !

Servis Araçları Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Nedir ?

Servis Araçları Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Servis Araçları Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

                Yurt içinde iş yeri, okul gibi personelin veya her yaş gurubu öğrencilerin evlerinden alınarak ilgili yere gidene kadarki servis hizmeti süresince geçen seyahat sırasında maruz kalabilecekleri bir kazaya binaen Karayolları kanunun emir ettiği gibi Servis Araçları Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırmaları kanuni bir zorunluluktur.Yönetici Sorumluluk SigortasıSöz konusu yani Servis Araçları Koltuk Ferdi Kaza Sigortası tanımı yurt içi taşımacılık yapan firmaların yolcuları, sürücüleri, yardımcı elemanlarının taşıma işleminin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresince maruz kalabilecekleri bir kazanın teminat altına alınmasıdır. 4925 sayılı Karayolları Kanunu gereği servis taşımacılığı yetki belgesine sahip olan firma, yolcu taşımacılığının zorunlu halleri hariç koltuk ferdi kaza sigortası yaptırması zorunludur.

                Kazanın tanımı ise ani ve harici bir sebepten olup etkisi tespit edilen doğal afetleri de kapsamak üzere sigortalının iradesi dışında meydana gelen, sigortalının, yolcuların ve yardımcı personelin bedensel hasar almasına, ölümüne sebep olan ani ve harici tüm olaylardır. Birdenbire ve beklenmeyen şekilde ani ortaya çıkan gazların koklanması, yanık, ani hareket sebebi ile kas ve sinir incinmesi ve burkulmalar, kopmalarda kaza kapsamında sayılmaktadır. Bu olaylara karşı Servis Araçları Koltuk Ferdi Kaza Sigortası şu konular dışındaki hususları kapsar. Kaza sebebi ile kaza anında veya sonrasında olmayan her türlü hastalıklı halini kapsamaz. Kaza anında veya sonrasında olmaması şartı ile donma, güneş çarpması, yanma, tıkanıklık gibi tesirleri kapsamaz.  Akıl ve ruh durumuna bakılmadan intihar veya intihar etmeye teşebbüs halleri kapsam dışıdır. Sarhoşluk, uyuşturucu madde ve zararlı diğer madde kullanımı kaza sayılmaz. Sigortanın kapsamına giren bir kazanın gerektirmediği cerrahi müdahalelerin tümü kapsam dışıdır. Işın ve ilaç kullanımı tedavileri, kanser tedavileri ile meydana gelen sakatlık veya ölüm kaza sayılmamaktadır. Bunun dışındaki hallerde poliçede tanımlanan çerçeve ve miktarlarca ölüm tazminatı, sakatlık tazminatı, tedavi giderleri tam ve eksiksiz olarak ödenir.