Soner ÇETİN

YARDIM AL

Eczane Paket Sigortası Nedir? Teminatları Nelerdir?

Eczane Paket Sigortası Teminatlar

 

Anadolu Eczane Paket Sigortasının tek poliçeyle otomatik olarak sunduğu güvenceler;

   Yangın, yıldırım, infilak   Yer kayması

·

Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu

·

Geçici adres-nakil

 

oluşan hasarlar

·

Yangın mali sorumluluğu

·

Deprem

·

Cam ve reklam panosu kırılması

·

Enkaz kaldırma masrafları

·

Makine kırılması

·

Fırtına

·

Makine kırılması hasarları sonucu

·

Duman

 

soğutucu cihazlarda ürün bozulması

·

Kar ağırlığı

·

Elektronik cihaz

·

Sel, su baskını

·

Çalışanlara ait özel eşyalar

·

Dahili su

·

İşveren sorumluluk

·

Sprinkler sızıntısı oluşan su hasarları

·

Mesleki Sorumluluk

·

İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan su

·

Üçüncü şahıs sorumluluk

 

hasarları

·

Asansör, yürüyen merdiven sorumluluk

·

Kara/hava/deniz taşıtları çarpması

·

Ferdi kaza

·

İş durması

·

Duvara Monte Raf Devrilmesi Teminatı

·

Alternatif eczane değişikliği masrafları

·

Nöbet Teminatı

·

Kira kaybı

·

Sürsaj Teminatı

·

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri,

·

Reçete ve İlaç Teminatı

 

kötü niyetli hareketler, terör

·

Eksik sigorta klozu

·

Hırsızlık

·

Hukuksal koruma

·

Bina sabit tesisat hırsızlık

·

Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri

·

Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlıığı

·

Anadolu Hizmet işyeri yardım

  Taşınan para hırsızlığı   Emniyeti suiistimal

 

Eczane Paket Sigorta Poliçesi ile uygun fiyat ve geniş teminatlarla otomatik olarak sunulan bazı özel avantajlar şunlardır:

 

Sprinkler Sızıntısı Sonucu Oluşan Su Hasarları

(Sadece Anadolu Sigorta'da limitsiz!)

Sprinkler tesisatından kaynaklanan hasarlar, Yangın Sigortası Genel Şartları – Dahili Su klozu kapsamında teminata dahildir.

 

İzolasyon Yetersizliği Sonucu Oluşan Su Hasarları

(Sadece Anadolu Sigorta'da 500.000 TL limit ile)

 

İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından (yer süzgeci bulunan) veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi neticesi ile yakın sebebi derz kaynaklı olan hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

 

Eksik Sigorta Klozu

Yangın Sigortası Genel Şartları dahilinde, sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olmaktadır. Kısmi hasarlarda ise, poliçede belirtilen sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki fark % 10 veya daha az ise eksik sigorta uygulanmamaktadır.

 

Mesleki Sorumluluk

Sigortalının, ruhsat sahibi eczacının ve sigortalının hareketlerinden sorumlu olduğu sigortalı yerde resmen çalışanların, sigorta süresi içinde, sigortalı işyerinde icra ettikleri mesleki faaliyetlerindeki hataları veya ihmalleri neticesinde üçüncü kişilerin sağlıklarının bozulması, sağlık sorunlarının seyrinin değişerek daha da ağırlaşması veya ölümleri nedeni ile üçüncü kişiler tarafından sigortalıya karşı ileri sürülecek, manevi olanlar da dahil olmak üzere, zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı teminat altına alınmıştır. Bu teminat para cezalarını kapsamaz.

 

Soğutucu Cihazlarda Ürün Bozulması

Sigortalı yerde bulunan soğutucu cihazların zarar görmesi ve bu nedenle içinde bulunan ilaç ve benzeri tıbbi malzemelerin ısı kaybına bağlı olarak kurtarılamayacak derecede hasarlanmaları teminat altına alınmıştır.

 

Nöbet Teminatı

Eczacılar Odası tarafından yayımlanmış nöbet çizelgesinde belirtilen tarihlerde, nöbetçi olunan gün için stok yapma ihtiyacı duyulabilir. Bu dönemde kapsam dahilinde meydana gelen hasarlarda eksik sigortadan etkilenilmez.

 

Sürsaj Teminatı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanabilecek fiyat artışlarına paralel olarak emtiada meydana gelebilecek bedel değişikliklerine karşı emtia otomatik teminat altındadır.

 

Reçete ve İlaç Teminatı

Eczanelerde fatura edilmek üzere bekleyen reçeteler ile kilit altında bulundurulması şartıyla yeşil ve kırmızı reçete konusu ilaç ve kimyasallar teminat altındadır.

 

Duvara Monte Raf Devrilmesi Teminatı

Sigorta konusu eczanede duvara monte edilmiş rafların devrilmesi sonucu, ilaç emtiasında meydana gelebilecek zararlar teminat altındadır.

 

Çalışanlara Ait Özel Eşyalar

İşyeri çalışanlarına ait özel eşyalar teminata dahil edilmiştir.

Teklif Almak İçin Tıklayınız !