Özge ÇİÇEK

YARDIM AL

Montaj Sigortası Nedir? Kapsamları Nelerdir?

SİGORTANIN KAPSAMI:
Montaj bütün riskler sigortasında, teminat süresi, montaj malzemelerinin montaj alanına indirildiği anda başlamaktadır. Montajı biten makinelerin test işlemleri tamamlanarak kullanılmaya başlanması ile de sona erer.

Belirtilen bu süre içinde, teknik nedenlerle olabilir veya insan kaynaklı olabilir, çeşitli risklere bağlı olarak birçok maddi hasar meydana gelebilir. Montaj bütün riskler sigortası, makine ve ekipmanların montaj işlemleri sırasında veya montaj işlemleri tamamlandıktan sonra test işlemleri yapılırken, ortaya çıkacak beklenmedik ve ani tehlikeler karşısında ortaya çıkacak kayıp ve hasarları güvence altına almaktadır.

 

İSTEĞE BAĞLI TEMİNATLAR : 
  • İş Makineleri ve Ekipmanları
  • Enkaz Kaldırma
  • Deprem
  • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör Klozu
  • Genişletilmiş Bakım
  • Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk
Genel Şartlar

www.tsb.org.tr/montaj-sigortalari-genel-sartlari.aspx?pageID=532