Özge ÇİÇEK

YARDIM AL

Kredi Kartı Sigortası

Sigorta süresi ne kadardır?

Sigorta sözleşmesinin süresi bir yıldır. Siz aksini belirtmedikçe her yıl otomatik yenilenecek  sigortanız ile bu güvenceden uygun şartlarda 65 yaşına kadar yaralanabilirsiniz.

Kimler yararlanabilir?

Sigortaya giriş yaşı, 18-60 arasındakiYapı Kredi Bankası’ndan kredi kartı sahibi olan (Business Worldcard’lar hariç) herkes bu sigortadan yararlanabilir.

Teminatlar nelerdir ?

Kredi Kartı Ödeme Güvencesi’nde, kredi kartı borçlarınız, aşağıdaki teminatlarla, güvence altına alınır. Faydalanacağınız teminatlar riskin gerçekleştiği andaki istihdam durumunuza göre belirlenir.
 

  • İstem Dışı İşsizlik Teminatı: Bir işyerinde maaşlı çalışırken, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden kişilerin kredi kartı borcunu güvence altına alır. Bu teminattan yararlanmak için, aynı iş yerinde 180 gün aralıksız çalışmış ve İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) işsizlik sigortası kapsamında işsizlik ödeneğine hak kazanmış olmanız gerekir.
  • Geçici İş Göremezlik Teminatı: Kamu ya da serbest çalışanların, poliçede tanımlanan bir olay neticesinde geçici olarak iş göremez hale gelmeleri durumunda sigortadan yararlanmasını sağlar.
  • Gündelik Hastane Teminatı: Herhangi bir işte çalışmayan (öğrenci, ev hanımı gibi) kişilere, bir kaza veya hastalık sonucu 7 günden daha uzun süre hastanede yatarak tedavi olmaları durumunda ödenir.

Gelir kaybını karşılayacak teminatlar dönüşümlü teminatlardır. Bu sigortada teminat, gelir kaybının gündeme geldiği dönemdeki istihdam durumunuza gore belirlenir.

  •  Yaşam Kaybı Teminatı: Sigorta süresi içinde, olası bir yaşam kaybı durumunda, teminat hasarın gerçekleştiği  tarihten önceki son hesap özetindeki toplam borcu 10.000 TL'ye kadar tek seferde ödenir.
  • Tam Maluliyet Teminatı: Sigorta süresi içinde sigortalının kalıcı maluliyeti durumunda, teminat hasarın gerçekleştiği  tarihten önceki son hesap özetindeki toplam borcu 10.000 TL'ye kadar tek seferde ödenir.

Sigortanın kapsamındaki riskler nelerdir?

Kredi Kartı Güvencesi Sigortası’nın kapsadığı riskleri ve hangi istihdam durumlarında, hangi teminatın ödeneceğini tabloda görebilirsiniz.

 

İstihdam Durumunuz Bordrolu Çalışan Serbest Meslek / Devlet Memuru Öğrenci / Ev Hanımı / Emekli vb.
Sahip Olabileceğiniz Teminatlarınız İstem Dışı İşsizlik Geçici İş Görememezlik Gündelik Hastane
  Yaşam Kaybı ve Tam Maluliyet Yaşam Kaybı ve Tam Maluliyet Yaşam Kaybı ve Tam Maluliyet

Muafiyet ve bekleme süreleri:

İstem dışı işsizlik teminatı, geçici iş göremezlik teminatı ve gündelik hastane teminatı için muafiyet süresi, sigorta başlangıç tarihinden itibaren 120 gündür. İstem dışı işsizlik ve geçici iş göremezlik durumunda riskin ortaya çıkmasından itibaren 30 gün, gündelik hastane teminatı için ise hastaneye yatıştan itibaren 7 gün bekleme süresi uygulanır. Bekleme süresi için ödeme yapılmaz.

 İstem dışı işsizlik, geçici iş göremezlik ya da gündelik hastane tazminatı teminatları, güvence kapsamında bulunan kredi kartının riskin gerçekleştiği tarihten önceki son hesap özetindeki toplam borcu üzerinden hesaplanır. Hesaplanan bu teminat tutarı %40'lık taksitler halinde, riskin devam etmesi koşuluyla en fazla 3 ay boyunca kredi kartı hesabına tazminat olarak yatırılır.

Bir sigortalı, istem dışı işsizlik, geçici iş göremezlik ve gündelik hastane teminatlarından en fazla 2 kere, toplamda en fazla 6 ay yararlanabilir.

Primler ve teminat tutarları ne kadardır?

Bu sigortanın prim tutarı, kredi kartı hesap özetinizdeki, ileriye dönük taksitleriniz de dahil olmak üzere, kredi kartı ekstrenizdeki aylık toplam borcunuzun %1’i kadardır. Örneğin son ekstrenizdeki toplam borç tutarınız 1.000 TL ise, sigorta primi 10 TL olacaktır. Bu prim, kartınızın bir sonraki ekstresine yansıyacak şekilde tahsil edilir. Eğer borcunuz yoksa prim tahsil edilmez. 

Ödediğiniz primler vergi matrahınızdan düşeceği için, vergi avantajı elde edebilirsiniz.  
 
Kredi Kartı Ödeme Güvencesi’nde teminatı altındaki kredi kartının borcu* için üst sınır 10.000 TL’dir.

(*) Teminat kapsamında alınacak toplam borç tutarı o tarihe kadar yapmış olduğunuz tüm harcamalar ile gelecekte ödeyeceğiniz taksit tutarlarınızı da içermektedir. Eğer toplam borç tutarı 10.000 TL’nin üstündeyse 10.000 TL’ye kadar olan kısım üzerinden prim hesaplaması yapılır ve güvence altına alınır.