En Uygun Teklifi Veriyoruz !

Kısmi Kasko Nedir Kapsamı Nelerdir?

Kısmi Kasko Nedir Kapsamı Nelerdir?

Kısmi Kasko

Kasko sigorta özel araç sigortası olup, sigortayı yaptıran poliçe sahibinin kaza sonrası kazadan doğan zararlarının yalnızca kasko sahibi olan kişiye ait olmak şartı ile karşılayan bir sigorta şeklidir. Bütün sigorta poliçelerinde olduğu gibi kasko poliçelerinin yapısına ve ek maddelerine göre değişen şekilleri vardır.  İşte bunlardan biride Kısmi Kasko sigortasıdır.İş Yeri Paket SigortasıSigorta poliçeleri üzerlerinde özel bir tarih yoksa poliçe Türkiye saati ile 12:00 da başlayıp poliçenin bittiği tarihte öğlen 12:00 de biter. Kasko sigortası yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde karayollarında geçerlidir. Kaza vuku bulduktan sonra 5 iş günü içinde araç sahibinin sigorta firmasına başvurması gerekir. Kapsam itibari ile kaskolar Kısmi Kasko, Kasko, Tam Kasko ve Genişletilmiş Kasko olarak isimlendirilirler.  Kısmi Kasko aracın karayolu veya demir yolunda seyahat eden başka bir motorlu araç ile kaza yapması, gerek hareket halinde gerek durma halinde iken sigortalının isteği ve iradesi dışında hareketli bir cismin çarpması, aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi ve yuvarlanması sonucu doğan hasara ödeme yapılır. Aracın yanması veya aracın tamamının veya bir kısmının parçalar halinde çalınması poliçede belirtilen miktar tutarında ödemeye tabidir. Kısmi Kasko sözleşmede belirtilen özel hükümler olmadığı takdirde belirtilen durumlarda ödeme yapmaktadır.

                Tam kasko yukarıda belirtilen durumlar dışında ek sözleşmede sizin istediğiniz durumları kapsayan durumlarda aracın hasar görmesi halinde poliçede belirtilen şartlar ve ödeme miktarlarınca ödeme yapar. Prim miktarına ve şekline bağlı olarak Kısmi Kasko ek maddeler ile Genişletilmiş Kasko ise kaza içeriği çarpma, çarpılma,  yanması, çalınması, terör ve sokak hareketleri sonucu aracın zarar görmesi, Sel veya su baskını, deprem, toprak kayması, çığ düşmesi, yanardağ püskürmesi sonucu meydana gelen zararları kapsamaktadır. Buna ek olarak ferdi kaza sigortası, Hukuk yardımı ve kefalet ile salıverilme, Enflasyona karşı koruma, Eskime payı düşmeden parça yenileme sağlanır.