En Uygun Teklifi Veriyoruz !

Genişletilmiş Kasko Sigortası

Genişletilmiş Kasko Nedir Neleri Kapsar?

Genişletilmiş Kasko Sigortası

                Kasko sigorta bir tür araç sigortası olup, sigortayı yaptıran poliçe sahibinin kaza sonucu uğraması muhtemel zararları yalnızca kasko sahibi olan kişiye ait olmak üzere karşılayan bir sigorta şeklidir. Burada amaç sadece araç sahibini koruma altına almaktır. Diğer sigorta poliçelerinde olduğu gibi kasko poliçelerinin içerik ve kapsama göre değişen şekilleri vardır.  İşte bunlardan biride Genişletilmiş Kasko sigortasıdır.Yurtdışı Seryahat SigortasıSigorta poliçeleri üzerlerinde özel bir hüküm olmadığı takdirde Türkiye saati ile 12:00 da başlayıp poliçenin dolduğu gün 12:00 da biter. Kasko sigortası yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir. Kaza yapıldıktan sonraki 5 iş günü içinde ilgili sigorta firmasına müracaat edilmesi zorunludur. Kapsam itibari ile kaskolar Dar Kasko, Kasko, Tam Kasko ve Genişletilmiş Kasko olarak isimlendirilirler. Dar Kasko aracın karayolu veya demir yolunda seyahat eden başka bir motorlu araç ile kaza yapması, gerek hareket halinde gerek durma halinde iken sigortalının istemi ve iradesi dışında hareketli bir cismin çarpması, aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi ve yuvarlanması halinde ödeme yapar. Ayrıca aracın yanması veya aracın tamamının veya bir kısmının parçalar halinde çalınması veya çalınmasına teşebbüs edilmesi hallerinde poliçede belirtilen miktar tutarınca ödeme yapar. Kasko sözleşmede belirtilen özel hükümler olmadığı takdirde belirtilen durumlarda ödeme yapmaktadır.

                Tam kasko yukarıda belirtilen durumlar dışında ek sözleşmede sizin istediğiniz durumları kapsayan durumlarda aracın hasar görmesi halinde poliçede belirtilen şartlar ve ödeme miktarlarınca ödeme yapar. Prim miktarına ve şekline bağlı olarak Genişletilmiş Kasko ise kaza içeriği çarpma, başkası tarafından çarpılma, aracın yanması, aracın kısmen veya parça olarak çalınması, terör ve sokak hareketleri sonucu aracın zarar görmesi, Sel veya su baskını, deprem, toprak kayması, çığ düşmesi, yanardağ püskürmesi sonucu meydana gelen zararları kapsamaktadır. Buna ek olarak ferdi kaza sigortası ile çalışamazlık durumunun telafisi, kaza sonucu bir tutuklama ile karşı karşıya olduğunuzda hukuki koruma ve kefalet ile salıverilme, Enflasyona karşı koruma, Eskime payı düşmeden parça yenilemesini sağlar. Ayrıca aracın kullanılamadığı süre boyunca taksi veya kiralık araç temini, yardım paketi ile kaza anındaki ilk yardım desteğinin sağlanması olanaklarını verir. Eğer ek ödeme yapılmamış ise sigorta bedeli kaza hasar bedeli düşerek devam eder. Kilit sisteminin, anahtarın çalınması durumunu teminat altına alır. Eğer yurt dışı kazalar için özel sözleşme dahilinde ek sözleşme yaparsanız yurt dışındaki kazalarınızı da teminat altına alır.